Afdrukken

Tips en adviezen

 
 
Regelmatig worden wij benaderd voor advies vanwege teleurstellende en tegenvallende broed-resultaten. Soms is in het begin van het gesprek al duidelijk  wat de meest waarschijnlijke oorzaak is. Zo sprak ik recent iemand die wist niets te vermelden over de afkomst en de behandelwijze van de broedeieren. Dat is vragen om problemen. 
 
Het uitbroeden van eieren is een bijzonder en natuurlijk proces, wat met de broedmachine wordt nagebootst. Dat proces vraagt om een nauwkeurige werkwijze. Met alleen een goede broedmachine, bent U er nog niet!          

 

     dag 1                                                                                                 dag 3

   Ei1          Ei3

      

   dag 4                                                                                                  dag 5

   Ei4         Ei5

 

   dag 7                                                                                                  dag 9

   Ei7         Ei9

 

      dag 11                                                                                             dag 12

   Ei11        Ei12

 

     dag 14                                                                                            dag 18

    Ei14        Ei18

 

     dag 20                                                                                            dag 21

    Ei20       hans

 

Soms gaat er tijdens het broeden toch iets mis. Ook in de natuur komt dat voor. Komt één probleem veelvuldig voor, dan is het goed om te kijken naar een mogelijk oorzaak. Het is zinvol om dan verschillende eitjes open te maken om zo vast te stellen in welk stadium de ontwikkeling is gestopt.

 

1) Ei is helder/leeg bij het schouwen = waarschijnlijk niet bevrucht
                                          (of overleden in een heel vroeg  stadium) 
2) Bevrucht met rode bloedvaatjes = ontwikkeling ei na 8 dagen
3) Rode/ zwarte vlekken = vroege dood bij op ongeveer 8 dagen.
4) Embryo met rode bloed “ring” = vroege dood op 8  dagen.
5) Donkere omlijning en slecht zichtbare details = late dood (10-16 dagen).
6) Levende embryo,snavel in luchtzak = kuiken zal uitkomen 24-48  uur.
7) Normale ontwikkeling van de luchtzak in de loop van het aantal dagen.
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Ons advies aan iedereen die een broedproces gaat uitvoeren is;    
 
 
   

                  zorg voor ideale broed omstandigheden  

       

 

 

 

 

  Welke broedomstandigheden zijn cruciaal;

 

1   

 

   Verse broedeieren, niet ouder dan 10 dagen.

 

 

  Goed bewaarde broed-eieren, opslag rond 10 graden zonder         te veel temperatuurschommelingen. 

 

3

 

  Vervoerde broed-eieren 24 uur laten rusten alvorens te gaan        broeden.  

 

4

 

  Grote temperatuur schommelingen in broedmachine                    voorkomen.

 

5

 

  Bij uitkomst van de eieren is 70% vocht een must! 

 

6

 

  Tijdens het uitkomen de broedmachine zo veel mogelijk dicht      houden. Eén maal per dag kuikentjes uithalen is prima. 

 

7

 

  Zorg voor een goede bevruchting van de eieren; verhouding  8     hennen met 1 haan, gezonde en vitale kippen. Zorg voor een        onverwante haan; inteelt geeft vaak problemen!

 

 
 
 
 
 
 
problemen-oplossen-eierenschouwen