Herroepingsrecht

Ontbindingsrecht bij levering van producten 
 
1.     Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen  Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Koper.
2.     Tijdens deze termijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn ontbindingsrecht gebruik maakt, zal hij het product zo spoedig mogelijk met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Indien de verbintenis van de Verkoper met de Koper tot betaling leidt van ten hoogste € 50,- dan is de bepaling van Artikel    6a lid 1 en 2, niet van toepassing. Het ontbindingsrecht is dan niet van toepassing.
4. Indien de koper gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, dient hij verkoper zo spoedig mogelijk te informeren, uiterlijk voor de afloop van de periode van 14 dagen waarop het recht van ontbinding geldt.
5. Gevolgen van het toepassen van het retourrecht; bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug leveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden. 
6. Het hier genoemde ontbindingsrecht geldt in de omschreven hoedanigheid uitsluitend voor consumenten. Bedrijven kunnen voor vragen omtrent retourmogelijkheden contact opnemen met onze zakelijke afdeling.
 
 
Ontbindingsrecht bij levering van diensten 
 
1.       Bij levering van diensten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2.       Om gebruik te maken van zijn ontbindingsrecht, zal de Koper zich richten naar de door de Verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
 
Kosten  in geval van ontbinding
1.       Indien de Koper gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.       Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of ontbinding, terugbetalen.
 
 
Ruilen en Retourneren
 
Heeft u een product besteld waar u niet tevreden over bent en u wilt het retourneren? Binnen 14 dagen na de ontvangst van uw product kunt U zonder opgaaf van reden uw product aan Budgetbroedmachines te retourneren. U dient ons daar zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen de termijn van 14 dagen over te informeren. U kunt pas retourneren, nadat U melding heeft gemaakt dat U wilt retouren.
Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug leveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.
 
Hieronder kunt u gemakkelijk de 5 stappen lezen voor een vlotte gang van zaken. Wilt U een product ruilen, neem dan ook contact met ons op.
1. U neemt contact met ons op via e-mail en laat ons weten dat u wilt retourneren.
2. U maakt uw product klaar om te verzenden. Wij verzoeken u om het product stevig in te pakken en te voorzien van een kopie van de bon en de reden waarom u het wilt retourneren.
3. Retourneren kan naar het volgende adres: Budgetbroedmachines.nl Oudemolensedijk 7 4793TE  Fijnaart.
4. Na ontvangst van het product (in orginele staat) ontvangt u binnen 14 dagen uw geld terug op uw rekening.
5. De door u gemaakte eerdere verzendkosten,  tevens die van de retournering zijn voor rekening van de koper en vergoeden wij niet.
6. Indien verpakking en/of het produkt niet in originele staat worden terug-ontvangen, zullen hieraan kosten zijn verbonden welke in mindering worden gebracht op de terugbetaling. De verantwoording van een goede terugzending ligt ten alle tijde bij de koper. ( de verkoper heeft hier immers geen enkele invloed op)
Advies; 1 Gebruik de originele doos. 2. gebruik tevens het vulmateriaal om de lege gaten in de doos op te vullen. 3, Gebruik ten allen tijde de meegeleverde 2 beschermkapjes die U plaatst over het kwetsbare scherm. De voorkomt de breuk in het scherm voor temperatuur en vochtigheid.!